"సందర్భానుశారమైన నైతిక విలువలు" అంటే సరైన అర్ధం ఏమిటి?

ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో సందర్భనుశారమైన నైతిక విలువల యొక్క ప్రమాదం గురించి తెలుసుకుందాం."సందర్భానుశారమైన నైతిక విలువలు" అంటే ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో నిర్ణయించేది మన సందర్భం పై ఆధారపడి ఉంటుందని, అవి స్థిరమైనవి కాదని నమ్మడం.


అనైతిక అలవాట్లను సమర్ధించుకోవడం రక్షణ లేని ప్రజలలో ఒక అలవాటుగా ఉంటే, క్రైస్తవులం అని చెప్పుకునే వారిలో పాపాన్ని సమర్ధించుకోవడం చాలా సాధారణం అయిపోయింది. మీరు అడగొచ్చు "రెండూ ఒకటి కాదా?" అని. కానే కాదు. ఎందుకంటే కొన్ని వాటికి చట్టపరంగా అనుమతి ఉన్నా, అవి దేవుని ఆజ్ఞలను అతిక్రమించేవిగా ఉంటాయి.


కలిసి సహజీవనం చేయడం, అబోర్షన్, నువ్వు వాహనం నడపనంతవరకు ఎంతైనా త్రాగు అనేవి ఇప్పుడు అనేకచోట్ల చట్టపరమైనవైపోయాయి. ఇలా చట్టపరమైన పాపాల లిస్ట్ చాలా పొడవుగానే ఉంది.


రో్మీయులకు 1:18-21 లో వర్ణించిన సమాజంలాగే మన నేటి సమాజం కూడా ఉంది, అదేమిటంటే అందరూ ఎటుపోతే అటే వెళ్లిపోవడం.


క్రైస్తవులను కాదు, అత్యధిక మెజారిటీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కాదు (యెషయా 5:20), దేవుడినే మనం నమ్ముతాం. సరైనది చేయడం సులభం కాదని మనకి తెలుసు (యోహాను 16:33). అయినప్పటికీ మన ప్రభువునే సంతోషపెట్టాలనేది మన నిర్ణయం (1 పేతురు 3:14, మత్తయి 5:10, యాకోబు 1:12).


క్రైస్తవులు ఏది చట్టమో దాని చేత లేక అత్యధిక మెజారిటీ చేత పరిపాలించబడరు. మనం దేవుని ఆత్మ చేత, ఆయన వాక్యం చేత పరిపాలించబడతాము, ఎందుకంటే మనకి తెలుసు దేవుని ఆజ్ఞలు ఆయన ప్రేమలోనుండి పుట్టినవని.


• సులువుగా ఉన్నప్పుడే మనం దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపేవారమైతే, అసలు సువార్త అంటే మనకు అర్ధంకాలేదన్నమాట (మార్కు 8:34-35).


What Exactly Is "Situational Ethics"?ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో సందర్భనుశారమైన నైతిక విలువల యొక్క ప్రమాదం గురించి తెలుసుకుందాం.మాటల యొక్క శక్తి, పరిమితి

సామెతలు 18:21 ను తప్పుగా అర్ధం చేసుకొని ఒక అబద్ద బోధ సంఘాల్లో తయారైంది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీని గురించే వివరిస్తుంది!సామెతలు 18:21 వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకోని, మన మాటలు శారీరానికి ఆరోగ్యాన్ని లేక మరణాన్ని కలుగజేస్తాయి అనే వాదనను ఒకసారి పరీక్షించి నా అభిప్రాయం చెప్పమని ఒక స్నేహితురాలు నన్ను అడిగింది.జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు ప్రీతిపడువారు దాని ఫలము తిందురు (సామెతలు 18:21)


• దానికి జవాబు పెద్ద కష్టమేమి కాదు :


ఈ వచనం అబద్ద సాక్షానికి వర్తిస్తుంది కాని ఆరోగ్యానికి కాదు అనే ప్రతిపాదనకు బైబిల్ పండితులు అంగీకరిస్తారు. (1)


అంతేకాదు, సామెతలలో ఉన్న వాక్యాలు బైబిల్ లో ఇంకెక్కడైనా మళ్ళీ వ్రాయబడి ఉంటే తప్ప వాటిని వాగ్దానాలుగా అనుకోకూడదు, మనుషుల మాటలకు ఆరోగ్యాన్ని లేక అనారోగ్యాన్ని, జీవాన్ని లేక మరణాన్ని తెచ్చే అంత శక్తి ఉన్నట్టు వాక్యంలో ఇంకెక్కడా లేదు.


ఇంకా చెప్పాలంటే, యాకోబు గ్రంధంలో 18 వచనాలు నాలుకకు ఉన్న శక్తికి కేటాయించినా, నాలుక ద్వారా శారీరిక ఆరోగ్యము లేక అనారోగ్యము, జీవము లేక మరణము అనే సంభోదనే అక్కడ మనం చూడము. అబద్ద బోధకులు చెప్తున్నట్టు ఒకవేళ మన నోటి మాటలే గనుక మన ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది వాస్తవమే అయితే, ఇంకా బైబిల్ లో అనేక చోట్ల కూడా అది వ్రాయబడి ఉండేది (3).


ఇతరుల స్వస్థత గురించి మనం తప్పక ప్రార్ధించవచ్చు, దేవుని చిత్తమైతే వారు స్వస్థత పొందుతారు. కాని మన మాటలు కాదు వారు స్వస్థత పొందడానికి కారణం. అది దేవుని శక్తి, ఆయన సంకల్పం.


దేవుని శక్తిని, ఆయన సంకల్పాలను మన మాటల ద్వారా మనం నియంత్రించవచ్చు అని అనుకుంటే మాత్రం మనం చాలా పోరబడ్డట్టే.


నిజమే, మాటలు చాలా శక్తిమంతమైనవి. వాటిద్వారా ప్రేమను, ద్వేషాన్ని, కనికరాన్ని, ఇతరులకు అన్యాయపు తీర్పును, సత్యాన్ని లేక అసత్యాన్ని మనం వ్యక్తం చేయవచ్చు. మాటలు ఇతరులను ప్రోత్సాహిస్తాయి లేక నిరుత్సాహపరుస్తాయి. కాని మనుషుల మాటలు ఆరోగ్యాన్ని లేక అనారోగ్యాన్ని, జీవాన్ని లేక మరణాన్ని తీసుకొస్తాయి అనే నమ్మకాన్ని వాక్యం ఎక్కడా కూడా సమర్ధించలేదు.


~ నిజానికి దేవునికి మాత్రమే ఆ శక్తి ఉందని ద్వితియోపదేశకాండము 32:39 లో వ్రాయబడి ఉంది.


-------------------


(1) అబద్ద సాక్ష్యం ద్వారా ఒక నిర్దోషికి మరణ శిక్ష విధంచవచ్చు లేక ఒక దోషిని విడుదల చేయవచ్చు.


(2) ఒకవేళ సామెతలను వాగ్దానాలుగా నమ్మాలంటే, చెడ్డ వారు త్వరగా చనిపోతారు, వారికి ఉన్నదంతా పోగుట్టుకుంటారు అని , మంచివారు ఎక్కువ కాలం బ్రతికి ధనవంతులుగా చనిపోతారు అనే తప్పుడు అభిప్రాయాల్ని నమ్మాల్సి వస్తుంది.

(3) అబద్ద బోధకులు ఈ వాదనకు వాక్యంలో చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్తారు గాని, వారు ఉపయోగించే వాటిల్లో ఏదీ వారి వాదనకు సూటిగా సరిపోయేది కాదు.


The Power and the Limit of Words


సామెతలు 18:21 ను తప్పుగా అర్ధం చేసుకొని ఒక అబద్ద బోధ సంఘాల్లో తయారైంది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీని గురించే వివరిస్తుంది!
'బిడ్డీ ఛాంబర్స్' పేరు ఎపుడైనా విన్నారా?

"మై అట్మోస్ట్ ఫర్ హిస్ హైయెస్ట్" అనే దైవ ధ్యానాలకు ప్రసిద్ధి అయిన ఒస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్, నిజానికి ఆ ధ్యానాల్లో ఒక్కటి కూడా ఆయన రాయలేదు. ఎందుకో తెలుసుకుంటే నీవు దీవించబడినట్టే.


ఒస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్ (1874-1917), తన పుస్తకాల ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందినా, ఆయన ఎన్నడూ వాటిలో ఒక్క అక్షరం కూడా వ్రాయలేదు.


27వ ఏట లోతైన విశ్వాసపు అనుభవం పొందాడు; దాని తరువాత నాలుగేళ్ళకి ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి వెళ్లి బోధించాడానికి వీలుగా తన టీచర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు. గ్రేట్ బ్రిటన్ లో, అమెరికా లో, జపాన్ లో దేవుని సత్య వాక్యం ప్రకటించాడు.


ఈజిప్ట్ లో వరల్డ్ వార్ 1 సమయంలో బ్రిటిష్ ఆర్మీకి వాక్యాన్ని బోధించే భోదకునిగా ఉంటూ 43 వ ఏట మరణించాడు.


ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆయన వాక్యాన్ని భోదించాడో, అప్పుడు ఆయన భార్య వాటిని క్షుణ్ణంగా నోట్స్ రాసుకోని ఉండకపోతే, ఒస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్ బోధలన్నీ మనకి లభించేవి కాదు.


ఒస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్ మరణం తరువాత బిడ్డీ ఛాంబర్స్ ఆయన చేసిన బోధలన్నిటినీ సరైన క్రమంలో పెట్టి, ముప్పై పుస్తకాలకంటే ఎక్కువ ముద్రించారు. వాటిలో "మై అట్మోస్ట్ ఫర్ హిస్ హైయెస్ట్" అనే పుస్తకం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది.


మనలో ప్రతీ ఒక్కరికీ దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించి చేయడానికి ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి (ఎఫెస్సీయులకు 2:10), ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా, ఎవరూ గుర్తించకపోయినా, మనం నమ్మకంగా వాటిని చేస్తే తప్పకుండా దానికి ప్రతిఫలం ఉంటుంది (కొలస్సీయులకు 3:23; హెబ్రీయులకు 6:10).


ఎక్కడో కొద్ది మంది బిడ్డీ ఛాంబర్స్ పేరు గుర్తుపడతారేమో కాని ఆమె ప్రేమతో చేసిన ఈ పని వల్ల ఆ సత్యవాక్యంతో కూడిన దైవ ధ్యానలను చదివిన లక్షల కోట్ల మంది ఎంతో దీవించబడ్డారు.


నీవు ఏమి చేయడానికి దేవుడు నిన్ను చేసుకున్నాడు? నమ్మకంగా దానిని చెయ్యి!


Ever Heard of Biddy Chambers?


"మై అట్మోస్ట్ ఫర్ హిస్ హైయెస్ట్" అనే దైవ ధ్యానాలకు ప్రసిద్ధి అయిన ఒస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్, నిజానికి ఆ ధ్యానాల్లో ఒక్కటి కూడా ఆయన రాయలేదు. ఎందుకో తెలుసుకుంటే నీవు దీవించబడినట్టే.


ఆహా నీ ఆజ్ఞలు నాకెంతో ప్రియములు!


ఈరోజుల్లో మానవజాతి అంతా, క్రైస్తవులం అని చెప్పుకునే వారు సైతం దేవుని ఆజ్ఞలను నిరాకరిస్తూ ఉంటే, 119 వ కీర్తన దేవుని ఆజ్ఞలు గురించి ఇప్పటికీ సరిపోయే జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది.


ఈరోజు 119 వ కీర్తన చదివి చూడు. ఆ కీర్తన దేవునికి, ఆయన వాక్కుకి ప్రేమతో పాడే ఒక పాటవంటిది.


కీర్తనాకారుడు దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని ఆజ్ఞలుగా ఇంకా వివిధ రకాలుగా వర్ణిస్తూ స్తుతించడం మనం చూస్తాం. ఒక సృష్టికర్తగా దేవునికి మాత్రమే ఏది తప్పో ఏదో ఒప్పో నిర్వచించే అధికారం ఉంది. ఏది మనకి దీవెనకరమో ఏది మనకి నాశనకరమో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు.


మారుతున్న ప్రస్తుత సమాజంలో సత్యం, జ్ఞానం యొక్క పునాదులు మూడు ప్రాముఖ్యమైన విధానాలలో పాడైపోతున్నాయి (కీర్తనలు 11:3):


1. మన ప్రస్తుత సమాజం కీడును మేలని, మేలును కీడని పిలుస్తుంది (యెషయా 5:20).


2. కొత్త నిబంధనలో ఉన్న ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపడం ప్రాముఖ్యం అనేది కేవలం ఒక "ఆచారం" అని అబద్ద బోధకులు బోధిస్తున్నారు (రో్మీయులకు 6:1-2).


3. అబద్ద బోధకులు, క్రీస్తు చేసి ముగించిన పని యొక్క విలువను తగ్గించే విధంగా పాత నిబంధనలోని ఆజ్ఞలు ఖచ్చితంగా పాటించాలని తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నారు (గలతీయులకు 2:19-21).


• సంఘానికి వెలుపల ఉండే గర్విష్టులు దేవుని వాక్యాన్ని నిరాకరిస్తూ ఉంటే (రో్మీయులకు 1:16-32), సంఘములో ఉండే గర్విష్టులు దేవుని వాక్యాన్ని  వక్రీకరిస్తున్నారు.


నీ ఆజ్ఞలనుబట్టి నేను హర్షించెదను అవి నాకు ప్రియములు.... గర్విష్ఠులు నన్ను మిగుల అపహసించిరి అయినను నీ ధర్మశాస్త్రము నుండి నేను తొలగకయున్నాను (కీర్తనలు 119:47-51) అని చెప్పిన కీర్తనాకారుడితో మనం కూడా ఏకీభవిద్దామా!!


How I Delight in Your Commands!


ఈరోజుల్లో మానవజాతి అంతా, క్రైస్తవులం అని చెప్పుకునే వారు సైతం దేవుని ఆజ్ఞలను నిరాకరిస్తూ ఉంటే, 119 వ కీర్తన దేవుని ఆజ్ఞలు గురించి ఇప్పటికీ సరిపోయే జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది.


ఎందుకని మంచిది కూడా అతిగా చేస్తే అది చెడ్డది

ఏదైనా మంచిది అతిగా చేసేదాన్నుండి తప్పించుకోవాలని దేవుని వాక్యం ఒక ఆసక్తికరమైన సాదృశ్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తుంది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!


పాత నిబంధన అంతటిలో తేనె మంచికే సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది.


వాగ్దాన భూమి పాలు తేనెలు ప్రవహించే స్థలంగా పిలువబడింది. దయగల మాటలు, దేవుని వాక్యం, పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె పెదవులను తేనెతో పోల్చడం అన్నీ ఉదాహరణలు (నిర్గమకాండము 3:8, సామెతలు 16:24, కీర్తనలు 19:9-10, పరమగీతములు 4:11).


కాని దేవుని వాక్యం ఏమని హెచ్చరిస్తుందంటే:


• తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమట్టుకే త్రాగుము అధికముగా త్రాగినయెడల కక్కివేయుదువేమో (సామెతలు 25:16)• తేనెనధికముగా త్రాగుట మంచిది కాదు. దుర్లభమైన సంగతి పరిశీలన చేయుట ఘనతకు కారణము. (సామెతలు 25:27)


ఆత్మసంబంధమైన విషయాలను అర్ధం చేసుకోవడానికి దేవుడు సాదృశ్యాలను ఉపయోగించే విధానం నాకెంతో ఇష్టం.


తేనె చాలా తీయనిది. అది చెక్కెరకంటే 25% ఎక్కువ తీయనిది. ఎలాగైతే ఏదైనా వంటకంలో తేనెను అతిగా వేస్తే అది చెడిపోతుందో, అలానే మనం కూడా ఎప్పుడైతే దేవుని కోరికలకంటే మన ఆనందాలు మన కోరికలపై అతిగా దృష్టి పెడతామో, అది మన శ్రేయస్సుకు కూడా నాశనాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఉదాహరణకు :  అతిగా విహారయాత్రలకు వెళ్లడం, అతిగా టీవి చూడటం, అతిగా ధనంపై దృష్టి పెట్టడం, అతిగా విరామం తీసుకోవడం, అతిగా ఇతరుల మెప్పు కోరడం, మొదలైనవి..(1)


మనం ఆనందించడానికే దేవుడు మంచి విషయాలు మనకిచ్చారు, కాని వాటిపైనే మనం దృష్టి నిలిపితే అవే మనలను ఆత్మీయంగా బలహీనులుగా చేస్తాయి.


మన పిలుపే మనలను మనం తృణీకరించుకోవడం, మన సమయాన్ని, వనరులను, ప్రార్ధనను దేవునికి ఆయన రాజ్యం కోసం ధారాళంగా ఇవ్వడం (లూకా 9:23, మత్తయి 6:19-21). కాబట్టి ప్రియమైన క్రైస్తవులారా, ఈరోజు మన జీవితాలను ఒక అంచనా వేసుకుంటూ, ఈ విధంగా మనం ఉన్నామో లేదో దేవుణ్ణి అడుగుదామా?

----------------------


(1) *మనకి సరిపోతుంది అని ఎప్పుడూ సరిపెట్టుకోలేని ఒకేఒక్క మంచిది ఒకటి ఉంది : అదేమిటంటే ఎంతైనా దేవుణ్ణి మాత్రం అతిగా పొందలేం.


Why Too Much of a Good Thing is a Bad Thingఏదైనా మంచిది అతిగా చేసేదాన్నుండి తప్పించుకోవాలని దేవుని వాక్యం ఒక ఆసక్తికరమైన సాదృశ్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తుంది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!


పాపానికి మూలం : "నేను"

సిలువను ఎత్తికొని యేసుని వెంబడించడాన్ని మనం ఏ ఏ విధాలుగా తప్పించుకుంటామో ఈరోజు వాక్యధ్యానం వివరిస్తుంది. దానికి దైవ గ్రంధం నుండి పరిష్కారాలు కూడా చూద్దాం!


లూకా 9:23-24 లో యేసు సిలువను ఎత్తుకోమని చెప్పిన వెంటనే, తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దానిని పొగొట్టుకొనును, నా నిమిత్తమై తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దానిని రక్షించుకొనును అని చెప్పడం చూస్తాం.


పడిపోయిన మానవ స్వభావాలకు ఎలాంటి భావనలు నచ్చుతాయంటే :

• స్వీయ ఆనందము.
• స్వీయ గౌరవం.
• దీనికి మనం యోగ్యులం అని నమ్ముట.
• నాకిష్టమైనట్టుగా అన్నీ చేసుకోవడం.


కాని దైవ గ్రంధం ఏమి ఆజ్ఞాపిస్తుందంటే (మత్తయి 16:24-27) (1):

• తన్ను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి.
• తన్ను తాను త్యాగం చేసుకోవాలి.
• "దేవుడు" యోగ్యమైనవాడని నమ్మాలి.
• దేవునికి ఇష్టమైనట్లే అన్నీ చేయడం.


ఈ లోకంతో, మన స్వార్ధపూరిత స్వభావంతో మనమెంత బలంగా ప్రభావితం చేయబడ్డామో, గ్రహించం అనేది చాలా అరుదు. ఒకోసారి దేవునికి పేరు గౌరవం కంటే నా పేరు గౌరవానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటానని, నన్ను నేను ఉపేక్షించుకోవడం కంటే నా ఇష్టాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటానని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను.


కాని అలాంటప్పుడే యేసు నా పాపాలకోసం కేవలం సిలువను మోయడం మాత్రమే కాదు, దానిపై నాకోసం మరణించాడు కూడా అని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను.


నిజమైన శిష్యులుగా, నిజంగా సిలువను మోసేవారుగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి వేడుకుందామా! మనం నిజంగా అలా ఉంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేయగలమో కదా!!


--------


(1) మత్తయి 16:24-27
అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరినయెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, తన సిలువనెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించుకొనును. ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి ప్రయోజనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమియియ్యగలడు? మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పుడాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.


The Crux of Sin: SELF


సిలువను ఎత్తికొని యేసుని వెంబడించడాన్ని మనం ఏ ఏ విధాలుగా తప్పించుకుంటామో ఈరోజు వాక్యధ్యానం వివరిస్తుంది. దానికి దైవ గ్రంధం నుండి పరిష్కారాలు కూడా చూద్దాం!


ఈ భూమిపై పూర్తి శారీరిక స్వస్థతను ఎందుకు దేవుని వాక్యం వాగ్దానం చేయలేదు.


దేవుని వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నా గాని, స్వస్థత ఎందుకు అంత వివాదాస్పదమైన అంశంగా ఉందో నాకు అర్ధం కాదు. ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో దీని వివరణ చూద్దాం!


క్రీస్తు నిజంగానే సిలువపై ప్రతీ విశ్వాసిని పూర్తిగా రక్షించాడు, లోకాన్ని, పాపాన్ని, మరణాన్ని, వ్యాధిని, సాతానును జయించాడు (యెషయా 53:5; కొలోస్సీయులకు 2:9-15).


యేసు యొక్క విజయాలన్నీ చట్టపరమైనవి, శాశ్వతమైనవి. కాని,  వీటి పూర్తి నెరవేర్పు ఈ భూమిపై ఉండగా మనం అనుభవించం.


నేను లోకమును జయించియున్నాను, కాని లోకంలో మీకు శ్రమ అని యేసు మాటల్లో ఆయనే మనకు స్పష్టతనిచ్చారు:


లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించియున్నాననెను. (యోహాను 16:33)


ఈ భూమిపై క్రైస్తవులను సాతాను కాని మరణం కాని ఎప్పటికీ భాధించవు అని ఎవ్వరూ భోదించరు, కాని, చాలా మంది అనారోగ్యం గురించి మాత్రం అలాంటి ప్రతిపాదన చేస్తారు.


అలాంటి అభిప్రాయం తప్పు. అవును దేవుడు స్వస్టపరచగలడు, స్వస్థపరిచాడు కూడా, కాని అది వాగ్దానం మాత్రం కాదు. (1)


హెబ్రీయులకు 2:5-9 లో దీనినే స్పష్టంగా వివరించడం జరిగింది. అది ఏమిటంటే, సమస్తమును దేవుడు తన ప్రజల పాదములక్రింద ఉంచారు, కాని... "ప్రస్తుతమందు మనము సమస్తమును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు".


ఒకవేళ ఈ భూమిపై దేవుడు స్వస్థతను వాగ్దానం చేసి ఉంటే ఎంతో నమ్మకస్తుడైన తిమోతి తరచూ అనారోగ్యంతో శ్రమపడేవాడు కాదు (1 తిమోతి 5:23).


కాని ఏ లోపము లేని నిత్యత్వం కొరకు మనం ఎదురు చూడొచ్చు,
"మనము దిగంబరులము కాక వస్త్రము ధరించుకొనినవారముగా కనబడుదుము. కాబట్టి పరలోకమునుండివచ్చు మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొననపేక్షించుచు దీనిలో మూల్గుచున్నాము. ఈ గుడారములోనున్న మనము భారము మోసికొని మూల్గుచున్నాము. ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మర్త్యమైనది జీవముచేత మింగివేయబడునట్లు, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచున్నాము. (2 కొరింథీయులకు 5:1-5)


చాలా అబద్ద బోధలు నిలకడలేని వాటిపై ఆధారపడినవి. బెరయ సంఘస్తుల వలె, మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా, వివేకంగా ఉందాం (అపో. కార్యములు 17:11).


నోట్ :


(1) అనారోగ్యంతో ఉన్నవారి కోసం ప్రార్ధించాలి ఎందుకంటే వారిని స్వస్థపరచడం దేవుని ప్రణాళికలో ఒక భాగం కావొచ్చు (యాకోబు 5:14-16). కాని దేవుని సేవ చేస్తూ అనారోగ్యానికి గురైన నమ్మకమైన విశ్వాసులైన తిమోతి (1 తిమోతి 5:23), ఎపఫ్రొదితును  (ఫిలిప్పీయులకు 2:25-30), త్రోఫిము (2 తిమోతికి 4:20) గురించి మనం తెలుకోవాలి. చాలా మంది బైబిల్ పండితులు పౌలుకు ఉన్న "శరీరంలో ఒక ముల్లు" శారీరిక అనారోగ్య సమస్యే అని బలంగా నమ్ముతున్నారు (2 కొరింధీయులకు 12:1-10).


కొందరు యేసు ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు చాలా మందిని స్వస్థపరిచారని, అందుకే అది వాగ్దానం అని అంటారు. కాని యేసు నీటిపై నడిచారు, చనిపోయినవారిని లేపారు, నీటిని ద్రాక్షారసంగా మార్చారు, కొద్దిపాటి రొట్టె చేపలతో వేలమందికి ఆహారం కూడా పెట్టారు. ఆయన కంటే ఎక్కువ మనం కూడా చేయగలం అని యేసు చెప్పినదానిలో (యోహాను 14:12) అర్ధం ఏమిటంటే, యేసు ఈ లోకంలో తానున్న సమయంలో ఎంత ప్రభావం చూపగాలిగారో, అంతకంటే ఎక్కువ ప్రభావం మనం చూపగలమని.


Why Scripture Doesn't Promise Complete Physical Healing on Earthదేవుని వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నా గాని, స్వస్థత ఎందుకు అంత వివాదాస్పదమైన అంశంగా ఉందో నాకు అర్ధం కాదు. ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో దీని వివరణ చూద్దాం!