దేవునికి ఉన్నంత క్షమాపణ : విశ్వాసంతో కలిసిన నిజమైన కథ

ఒక్క నిమిషంలో చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానం క్షమాపణ గురించి స్ఫూర్తినిచ్చే నిజమైన కథను వివరిస్తుంది!


కొన్నిసార్లు క్షమించడం అంటే మన ఆత్మ గౌరవాన్ని పోగొట్టుకోవడం అనుకుంటాం. కాని అది అసలు క్షమాపణ ద్వారానే తిరిగి పొందుకుంటామనే వాస్తవాన్ని మర్చిపోతాం.


రోన్ అనే వ్యక్తి సహోదరి దెబోరాను కార్లా ఫేయి టుకర్ అనే హౌస్టన్ కు సంబందించిన వ్యక్తి హత్య చేయడం జరిగింది.


దెబోరా - రోన్ చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు. అందువల్ల ఆమె మరణం రోన్ ను ఎంతో కాలం కోపంతో, క్షమించలేని చేదుతో నిండిపోయేలా చేసింది. ఊహించలేని విధంగా టుకర్ జీవితాన్ని ఎలాగ వర్ణించగలమో, అలాగే రోన్ జీవితం మారిపోయింది. మద్యపానం, మత్తు మందులకు అతడు బానిసగా మారిపోయాడు!


కాని ఒకానొక రోజు రాత్రి రోన్ బైబిల్ చదవడం ప్రారంభించాడు.


యేసు పొందిన క్రూరమైన సిలువ మరణం గురించి చదివి ఎంతో కదిలిపోయాడు. తన జీవితాన్ని యేసుకు సమర్పించాడు.


రోన్ కు తెలుసు తాను పొందిన ఈ నూతన జన్మ, తనను టుకర్ ను క్షమించాల్సిన అవసరంలోనికి నడిపిస్తుందని. కాని అతను కేవలం క్షమించడం మాత్రమే కాదు అంతకుమించి చాలా దూరం వెళ్ళాడు.


కార్లా ఫేయి టుకర్ కు మరణ శిక్ష పడింది. ప్రాణం తీసే మందు ఆమె శరీరంలోనికి ఎక్కించకముందు, రోన్ ఆమె ఉన్న చెరసాలను చాలా తరుచూ సందర్శించేవాడు. అలా చేస్తుండగా కార్లా ఫేయి కూడా క్రైస్తవురాలిగా మారిపోవడం, విశ్వాసంలో బలపడడం జరిగింది.


కార్లాకు తెలుసు ఆమె రోన్ క్షమాపణను పొండటానికి అర్హురాలు కాదని. కాని రోన్ కు దేవునిపై ఉన్న విశ్వాసం అతని శత్రువును క్షమించే శక్తిని ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, ఆమెను క్రీస్తు నందు తన సహోదరిగా స్వీకరించడానికి కూడా సహాయపడింది.


ఈరోజు రో్మీయులకు 12:17-21 చదవడానికి కొంత సమయం తీసుకోమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహిస్తున్నాను. దేవునికి ఉన్నంత క్షమాపణను ప్రదర్శించిన రోన్ యొక్క విశ్వాసం గురించి ఇది వివరిస్తుంది!


God-Sized Forgiveness: True Story of Faith


ఒక్క నిమిషంలో చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానం క్షమాపణ గురించి స్ఫూర్తినిచ్చే నిజమైన కథను వివరిస్తుంది!


ఆమె మీద ప్రేమతో!!!

ఆదాము అవ్వ కధలో భార్యలకు చాలా ముఖ్యమైన పాఠం ఉంది. దీని వివరణ ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో చూద్దాం!


ఆదికాండము 3 లో వ్రాయబడిన ప్రేమకధ, చాలా ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని మనకు బయలుపరిచింది. సర్పము దేవుడిని అబద్దికుడని చెప్పినప్పుడు, ఆదాము అవ్వ పక్కనే ఉన్నాడు. కాని, ఆదాము మోసగించబడలేదు. సర్పము లేక అపవాదే అబద్ధమాడుతున్నాడని ఆదాముకు బాగా తెలుసు (1 తిమోతి 2:14).


కాని అవ్వ మీద ప్రేమతో - ఆదాము ఊహకందని కార్యం చేసాడు - తినకూడని పండు తిన్నాడు. ఉద్దేశపూర్వకంగా, మరణాన్ని కలిగించే పాపం చేశాడు.


పెళ్ళైన జంటలకు ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన హెచ్చరికలను అందిస్తుంది :


1. భార్యలారా, మీ భర్త ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అవి సరైవేనా కాదా అని తనిఖీ చేయండి.


2. భార్యలారా, మీ భర్తకు మీరంటే ప్రేమే అని, మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టాలనే ఉంటుందని గ్రహించండి. మీకు దేవునికి మధ్య ఎంచుకోమనే పరిస్థితిలో ఆయన్ని పెట్టకండి.


3. భర్తలారా, ప్రేమపూర్వకంగానే, ధృడంగా కుటుంబంలో మీ నాయకత్వపు పిలిపును తప్పక నెరవేర్చండి. మీ భార్యను సంతోషపెట్టాలని వాక్యంలో దేవుడు చెప్పిన సిద్ధాంతాలలో రాజీపడిపోకండి.


4. భార్యలూ, భర్తలూ, మీ ప్రభావాన్ని ఇరువురి మంచికి ఉపయోగించండి.


• నీవు మోసగించబడకుండా ఉండేలా దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి కష్టపడు (2 తిమోతి 2:15).


• దేవుని వాక్యంతో సరితూగని లోకానుశారమైన సిద్ధాంతాలకు దూరంగా పారిపో (కొలొస్సీ 2:8).


• జీవితంలో ఉన్న అన్ని పరిధిల్లో దైవభక్తిని పెంపొందించడానికి నీ భార్యకు లేక భర్తకు సున్నితంగా, ప్రేమతో స్ఫూర్తిని అందించు.


ఆదాము అవ్వలు నుండి ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకోని, మన వివాహ బంధాలను దేవునికి ఇష్టమైన విధంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం!


For the Love of a Woman


ఆదాము అవ్వ కధలో భార్యలకు చాలా ముఖ్యమైన పాఠం ఉంది. దీని వివరణ ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో చూద్దాం!


ఆమె ఒక వేశ్య - ఆహా ఆమె ఆత్మకు దేవుడెంత విలువనిచ్చాడో

రక్షింపబడటానికి పరిస్థితులన్నీ ఆమెకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. అది ఎందుకో ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో నేర్చుకుందామా!


ఎంతో పాపంతో పూర్తిగా నిండిపోయి నాశనానికి దగ్గరలో ఉన్న పట్టణం అది. అందులో డబ్బులు కోసం తన శరీరాన్ని అమ్ముకొంటున్న ఒక స్త్రీ. నిరీక్షణకు ఆధారం లేని పరిస్థితి (యెహోషువ 2 & 6).


రాహాబు అనే ఆ వేశ్యకు అంతా వ్యతిరేక పరిస్థితులే అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా?


కాని తన ఉనికిని నిరూపించే ఆధారాలు ఇవ్వకుండా దేవుడు ఎవ్వరినీ వదలడు.


యెరికోలో అందరిలాగానే రాహాబు కూడా మంచి చెడుల విచక్షణతోనే పుట్టింది (రో్మీయులకు 2:14,15) అంతే కాదు ప్రకృతిలో దేవుని ఉనికి ఆధారాలు కూడా ఆమెకు తెలుసు (రో్మీయులకు 1:20). దేవుడు మునుపు చేసిన అద్భుతాలు గురించిన జ్ఞానం కూడా ఆమెకు ఉంది (యెహోషువ 2:9-11).


కాని యెరికోలో ఉన్న వారందరికంటే భిన్నంగా ఆమె స్పందించింది.


కనుక దేవుడు ఇద్దరు వేగులవారిని ఆమె తలుపు వద్దకు పంపించాడు. నిజానిజాలు తెలుసుకునే పని మీద వాళ్ళు వెళ్లారు అని ఆ వేగులవారు అనుకున్నారు. కాని ఆ ఒక్క ఆత్మను పట్టుకునే పని మీద వాళ్ళు పంపబడ్డారని వారికి తెలీదు.


ఈ ఒక్క వేశ్యను రక్షించకుండా ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయడానికి దేవునికి మనసు లేదు.. దాని గురించే దేవుడు చరిత్రలో పరిస్థితులను మార్చేసాడు.


రక్షణ పొందడానికి ఎటువంటి ఆశలు మిగిలి లేని రక్షింపబడని ఒక్క వ్యక్తి గురించి నీవు ప్రార్దిస్తున్నావా? రాహాబు కథను జ్ఞాపకం చేసుకొని, ప్రార్ధించడానికి ప్రోత్సాహాన్ని పొందు!


The Prostitute - How God Valued Her Soul


రక్షింపబడటానికి పరిస్థితులన్నీ ఆమెకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. అది ఎందుకో ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో నేర్చుకుందామా!


వెనుకకు ముడుచుకుపోకు !

వెనుకకు ముడుచుకుపోకు! దేవుని సత్యాన్ని కృపాసహితంగా, ధైర్యంగా పంచుకుంటూనే ఉండు. ఇది విమర్శకు లోనయ్యేదే. ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో తెలుసుకుందాం!


దేవుడు, విజయాన్ని మనం కొలిచినట్టుగా కొలవడు !


దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు వారి పాపాలు గురించి హెచ్చరించమని యెహెఙ్కేలుకు ఆజ్ఞపించాడు (యెహెఙ్కేలు 3), కాని ఆ ప్రజలు చెప్పినా వినరని కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు (యెహెఙ్కేలు 3:7).


యెహెఙ్కేలు పరిచర్య యొక్క విజయం, వచ్చిన ఫలితాలను బట్టి నిర్వచించబడలేదు కాని అతని విధేయతను బట్టే అది నిర్వచించబడింది (యెహెఙ్కేలు 3:16-19).


ఒకవేళ యెహెఙ్కేలు దేవుని సత్యాన్ని వారిని చెప్పి హెచ్చరించడంలో ఓడిపోయి ఉంటే, దానికి తనే బాధ్యుడు అయ్యుండేవాడు. వారి రక్తం అతని చేతులమీద ఉండేది.


ఆ ప్రజలు వినరని తెలిసినా దేవుడు చెప్పినట్టు వారిని హెచ్చరించడం యెహెఙ్కేలు చేస్తే అతను నమ్మకస్తుడుగా ఎంచబడతాడు.


మనం కూడా అలాంటి రోజుల్లోనే ఉన్నాం.ఎంత కృపాసహితంగా చెప్పినా, దేవుని మాటలు వినడానికి చాలా కొద్దిమందుకే ఆసక్తి ఉంది (1).


దేవుని కోసం నిలబడే క్రైస్తవులు తరుచూ వెక్కిరింపబడటం, తృణీకరించబడటం, నిరాకరించబడటం, విమర్శించబడటం వంటివి ఎదుర్కుంటూనే ఉంటారు.


నీవు దేవుని కోసం నమ్మకంగా నిలబడే వ్యక్తివైతే, దయచేసి వెనుకకు ముడుచుకుపోకు (హెబ్రీయులకు 10:39)


ఈ వాగ్దానాన్ని మర్చిపోకు :

నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీమీద అబద్ధముగా చెడ్డమాటలెల్ల పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు. సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి. (మత్తయి 5:11,12)

-------------------


(1) దేవుని సత్యాన్ని కృపాసహితంగా, జ్ఞానంతో, ప్రేమతో పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం!


Don't Shrink Back!


వెనుకకు ముడుచుకుపోకు! దేవుని సత్యాన్ని కృపాసహితంగా, ధైర్యంగా పంచుకుంటూనే ఉండు. ఇది విమర్శకు లోనయ్యేదే. ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో తెలుసుకుందాం!
హృదయంలో నుండి దూసుకుపోయే బాధను, సంతోషాన్ని మరియ యోసేపులు వాగ్దానంగా పొందారు!

ఎందుకు ఒక క్రైస్తవునిగా ఉండటం అంటే గొప్ప బాధను, గొప్ప సంతోషాన్ని అనుభవించడమే. దీని అర్ధం ఏమిటో ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా నేర్చుకుందాం!


మరియ యోసేపులు బాలుడైన యేసును ఆలయంలోనికి తెచ్చినప్పుడు, ఈ క్రింది మాటలు విన్నారు :


"ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునట్లు, ఇశ్రాయేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఈయన నియమింపబడియున్నాడు; మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడ్గము దూసికొనిపోవును... (లూకా 2:25-35)


వారి పసి బాలుడు - వారి రక్షకుడు - తన మార్గం, మాటలు, త్యాగం, తన సొంత ప్రజలే తృణీకరించి, ద్వేషించడానికి, పెరిగి పెద్దవాడు కాబోతున్నాడు.


యేసు మీద ప్రేమ వారి హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గం దూసుకుపోతే వచ్చేంత బాధను తేబోతుంది.


మనం కూడా యేసును ప్రేమించేవారమైతే, మనం కూడా ఎగతాళికి, తిరస్కారానికి, అపవాది దాడికి, కొన్నిసార్లు హృదయంలో నుండి దూసుకుపోయే బాధకు కూడా గురికావాల్సి వస్తుంది.


కాని మరియ యోసేపుల లానే, హృదయంలో నుండి దూసుకుపోయే సంతోషాన్ని కూడా అనుభవిస్తాం.


దేవునికి చోటు లేని ప్రస్తుత సమాజంలో, యేసు కోసం దృఢముగా నిలబడినపుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం :


నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీమీద అబద్ధముగా చెడ్డమాటలెల్ల పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు. సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి. (మత్తయి 5:11,12)


Mary and Joseph Were Promised Soul-Piercing Pain & Joy


ఎందుకు ఒక క్రైస్తవునిగా ఉండటం అంటే గొప్ప బాధను, గొప్ప సంతోషాన్ని అనుభవించడమే. దీని అర్ధం ఏమిటో ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా నేర్చుకుందాం!


దేవుడు మన గాయాలను ఉపయోగించగలరు

మన గాయాలు లేక మచ్చలు అనవసరమైనవిగా మనకు అనిపించినా దేవుడు వాటిని ఉపయోగించగలరు. దానికి ఆధారమైన వాక్యాన్ని ఈరోజు ధ్యానిద్దాం!"అది చర్మపు క్యాన్సర్ కాదని నిర్ధారించుకోవాలని ఉంది" అని అన్నాను నేను.


వయస్సు మీరినప్పుడు ముఖం మీద వచ్చే ఆ చిన్న చిన్న కనీ కనిపించని మచ్చలను పరీక్షించాక, చర్మపు నిపుణుడైన వైద్యుడు "అది చర్మపు క్యాన్సర్ కాదు" అన్నాడు. కాని వాటిని ఒక పద్దతి ద్వారా నేను చాలా త్వరగా ముఖం మీద నుండి పీకేయగలను అన్నాడు.


"దాని వలన ఏమైనా దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయా", ఎందుకంటే నేను రెండు వారాలు ఒక మిషన్ ప్రయాణం కోసం వెళ్ళాలి " అని అడిగాను.


"ఒక రెండు రోజులు అవి కొంచెం గడ్డకట్టినట్టు ఉంటాయి" అని చెప్పాడు.


కనుక, సరే అని చేయించుకున్నాను.


తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతతో దానిని కాల్చడం వలన అది పెద్ద కురుపుగా మారి అందులో నుండి చీము కారుతూ ఉంది. దానితో రెండు వారాలు చాలా శ్రమపడాల్సి వచ్చింది. పైగా మూడు నెలలు రోజులో చాలా సార్లు దానికి డ్రెస్సింగ్ చేయడం వంటి ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకోవలసి వచ్చింది.


దాని వలన పడిన మచ్చ ఇప్పుడు పెద్దగా ఏమి లేదు, కొన్ని రోజుల్లో అది మాసిపోతుంది. కాని జీవితంలో వచ్చే గాయాలు లేక మచ్చలు కొన్నిసార్లు మన జీవితాన్నే మార్చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు అవి అనవసరంగా, ఏ హెచ్చరిక లేకుండా యాదృఛికంగా వచ్చినట్టు అనిపించొచ్చు.


ఆ కారణం వల్లే రో్మీయులకు 8:28 లో ఉన్న వాగ్దానాన్ని నేనెంతో ప్రేమిస్తాను... దేవుడు నా జీవితంలో జరిగిన ఎలాంటి గాయాన్నైనా, పొరపాటునైనా, ప్రమాదాన్నైనా మంచికి ఉపయోగించగలడు అనే వాగ్దానం ఆదరణతో కూడిన అనేక వాగ్దానాలలో ఒకటి.


God Can Use Our Scars


మన గాయాలు లేక మచ్చలు అనవసరమైనవిగా మనకు అనిపించినా దేవుడు వాటిని ఉపయోగించగలరు. దానికి ఆధారమైన వాక్యాన్ని ఈరోజు ధ్యానిద్దాం!


ఆ ఆపిల్ మీద నా పంటి గాట్లు కూడా ఉన్నాయి

ఏదేను వనములో తినకూడని పండుకు మన జీవితాల్లో కూడా ముఖ్య పాత్ర ఉంది. ఈరోజు వాక్యాధ్యానంలో దీని వివరణ చూద్దాం!


ఆహారం మన జీవితానికి అవసరమైన ముఖ్య భాగం... కాని అది మన ఆత్మీయ మరణానికి కూడా ఒక భాగమే అని గుర్తించాలి.


ఏదేను వనములో తినకూడని పండు ఆపిల్ అని మనం సాధారణంగా అంటాము కాని వాక్యభాగంలో అలా వ్రాయబడలేదు. మనకు తెలిసినది ఏమిటంటే అది మంచి చెడులు తెలివినిచ్చు చెట్టు నుండి వచ్చినదని, ఆ ఒక్క పండే ఆదాము అవ్వలు తినకూడనిదని.


ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే, దేవుడు అబద్దికుడు, ఆ తినకూడని పండు తినడం వల్ల ఆమెకు ఎటువంటి నష్టం లేదు అని అవ్వతో అపవాది చెప్పినప్పుడు, ఆమె ఆ మాటలు నమ్మి, తినేసింది. అది తినడం వల్ల ఆమెకు జ్ఞానం వచ్చి దేవునిలాగ అయిపోతుందని కూడా అపవాది చెప్పాడు (ఆదికాండము 3).


కనుక :


• జ్ఞానానికి బదులు అభద్రత, అపరాధ భావం, శ్రమను ఆమె మింగింది.

• ఆమెలో ఉన్న దేవుని స్వరూపాన్ని పెంచుకోవడం బదులు, దానిని బలహీనపరిచింది.

• దేవుని సత్యం బదులు, అపవాది అసత్యాలు పోషణగా తీసుకుంది.


విచారం ఏమిటంటే, ఆ "ఆపిల్" మీద నా పండ్ల గాట్లు కూడా ఉన్నాయి. నీ పండ్ల గాట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే "అందరం పాపం చేసి దేవుడిచ్చే మహిమను పొందలేకపోయాము" (రోమా 3:23)(1)


కాని ఆ మరణకరమైన గాటు నుండి ఇంకా అపవాది యొక్క ప్రతీ అసత్యాల నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మనలను విమోచించాడు.


ఈరోజు తీసుకోబోయే ప్రతీ నిర్ణయం ముందు, దేవుని సత్యంలో నుండి కొరుక్కుందామా!

------------------------


(1) మనమందరం నిర్ణయం ప్రకారం పాపులమే. ఈ ప్రకృతి ద్వారా దేవుడు తన ఉనికిని ఎంతో స్పష్టమైన ఆధారాలతో చూపించాడు కాబట్టి మనం తప్పించుకోలేం (రోమా 1:18-20). సువార్తను వినక ముందే, పుట్టుకతోనే దేవుని వైపు నడిపించే మనస్సాక్షిని మనం కలిగి ఉన్నాం (రోమా 2:14,15). ఈ ఆధారాలను మనం నిర్లక్ష్యం చెయొచ్చు, మనస్సాక్షిని అణచివేయొచ్చు లేక దేవుని ప్రేమకు స్పందించవచ్చు.


My Teeth Marks Are On That Apple


ఏదేను వనములో తినకూడని పండుకు మన జీవితాల్లో కూడా ముఖ్య పాత్ర ఉంది. ఈరోజు వాక్యాధ్యానంలో దీని వివరణ చూద్దాం!